سیاست مرجوعی و عودت

فروشگاه مهیاس کالا ، کلیه محصولات خود را با ضمانت سلامت فیزیکی کالا ارسال میکند. 
کلیه محصولات در هنگام بسته بندی ، کنترل کیفیت شده و بعد بسته بندی میشود و هنگام ارسال از طریق پست ، بیمه حمل و نقل نیز انجام میشود.  در صورت صدمه دیدن محصولات در حمل و نقل ، با پشتیبانی تماس گرفته و با بارگزاری عکس محصول و بسته بندی  اسیب دیده ، جبران خسارت انجام خواهد شد.
در صورت لزوم به مرجوعی ، میبایست مشتری محصول دریافتی را از طریق پست به انبار فروشگاه مهیاس کالا مرجوع کرده و بعد از تایید ورود محصول به انبار ، طبق توافق انجام شده ، محصول جایگزین ارسال یا وجه عودت داده میشود.
در صورت لزوم عودت وجه به مشتری حداکثر 48 ساعت بعد از تایید درخواست به شماره کارت مشتری انجام خواهد شد.